Funderingar kring ett utspel!

HipstamaticPhoto-506532367.838103.jpgBild från kommunhuset i Årjäng idag. Känns mer harmoniskt än i riksdagen…

Anna Kinberg Batra har idag gjort ett spektakulärt utspel – hon vill fälla regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna. Centerpartiets Annie Lööf avfärdade det direkt. Det har på kort tid skrivits spaltmeter om hur AKB i princip abdikerar som alliansens ledare och i princip samtliga tidningar sågar henne totalt. Men jag tycker nog det finns en massa andra frågor att ställa sig.

1. Är AKB nöjd med utfallet av utspelet? I Trumpismens tidevarv så är ordspråket att ”all publicitet är bra publicitet” mer sant än någonsin. Hon kanske har uppnått precis det hon ville – stilla en opinion i sitt eget parti samtidigt som mittenpartierna inte är med så inget särskilt kommer hända.

2. Kommer Moderaterna tjäna på utspelet? Det tvivlar jag verkligen på. Hittills är det bara SD som har vunnit varje gång de har gjorts rumsrena och någon har närmat sig dem. Jag tror det blir så nu också. Det ska bli jättespännande att följa opinionssiffrorna framöver.

3. Har alliansen spruckit? Nej, det tror jag absolut inte. Annie Lööf är väldigt tydlig med att hon inte tänker samarbeta med SD men hon söker fortfarande stöd för en alliansregering i nästa val. Det grundar hon så klart på att vi har en tradition av minoritetsregeringar i Sverige. Precis som Stefan Löfven kan leda en regering med klent parlamentariskt stöd så kan så klart alliansen forma en liknande regering om de blir större än de rödgröna i nästa val. Så tyvärr tror jag att blockpolitiken är fortsatt cementerad.

4. Är mitt eget parti, Socialdemokraterna, beredda att släppa tillräckligt många symbolfrågor för att forma en mittenregering? Tveksamt, är mitt svar på detta. Jag upplever att alla, inklusive S, är mer inriktade på att hitta konfliktytor än att försöka samarbeta. Trist, men det är min upplevelse.

5. Kan vi spräcka den fördummande blockpolitiken? Jag tror bara det finns ett enda scenario där det kan inträffa. Det kräver ett riktigt stort SD, att de rödgröna är större än alliansen och att mittenpartierna kan forma en majoritetsregering. Tänk er följande valresultat:

V 5
S 28
MP 4
L 4
C 12
M 18
KD 3
SD 23
ÖVR 3

Det ger rödgröna: 37, alliansen: 34, M+SD: 41, och mittenblocket S+MP+L+C: 48 och därmed skulle en majoritetsregering kunna formas.

Jag hyser alltså inga större förhoppningar att vi spräcker blockpolitiken, varken med dagens utspel eller i nästa val. Väldigt synd för jag tror att Sverige skulle må bra av en majoritetsregering i mitten precis som vi har en blocköverskridande majoritet i Årjängs kommun.

Selfie med Bobban

IMG_7310.JPG

Tog en selfie med Bobban i kväll. I morgon blir det start på Åby men jag försöker hitta ner på innerspår och kör för en mindre peng. Vi har lopp på Färjestad om 14 dagar och då hoppas jag han är bättre i form och att motståndet inte blir lika tufft.

När gick det snett?

Har inte bloggat på väldigt länge men nu känner jag verkligen ett behov av att få skriva av mig. Samtidigt om jag läser en ledare av Peter Franke om migrationsverkets ovärdiga behandling av människor som är spot on (läs den här: http://www.vf.se/ledare/sa-har-far-det-inte-ga-till/ ) så ser jag hur massor med människor med olika åsikter kommenterar SCB:s undersökning om partisympatierna på Facebook. Röd-gröna är jättenöjda att vi är större än de borgerliga. Vänsterpartister och Centerpartist skriker i falsett om sina framgångar – som om ett stöd på 7% vore nåt att jubla över. Själv är jag snarast beredd att brista ut i gråt över SD:s 17,5%. Men det tycks jag vara ensam om, i alla fall om jag ska tolka mitt Facebook-flöde.

Så vad var det då som Franke skrev om i ledaren? Jo, i mina ögon om hur vi sätter system före människor. Migrationsverket skyfflar runt människor utan hänsyn till vare sig konsekvenserna för de enskilda individerna eller de samhällen där de bor. Och jag ställer mig frågan: När gick det snett? Och inte minst ställer jag mig frågan: När blev mitt eget parti en systemkramare istället för att värna den lilla människan?

Jag har försvarat regeringens åtstramningar av invandringen och gör det fortfarande. Vi måste hjälpas åt i Europa om vi ska lösa den här uppgiften. Dessutom måste vi hjälpas åt i Sverige så att vi kan erbjuda något bra åt våra nyanlända.

Men jag mailar med migrationsverket och de hänvisar till lagen om offentlig upphandling. Jag sitter i ändlösa möten med arbetsförmedlingen och det är inte de timmarna där som gör att fler människor kommer i arbete. Jag vill ändra reglerna för värdering av bostäder så vi kan bygga men INGEN vill lyssna. Nej, frustrationen står mig upp över öronen. När blev vi sossar systemkramare istället för att värna människor? Men vänta ni! Schützer sörjer inte särskilt länge. Snart blir det väsen… Men först ska jag åka till Alexandria och faktiskt försöka göra skillnad!

Jobb med Bobbery

Körde jobb med Bobbery idag inför söndagens start. Han är pigg och fjantig som en unghäst 🙂 Först tre intervaller med 110 bars tryck på ca 195 i puls och sedan en intervall utan tryck där han landade på 202 (jag säger fel i filmen).

Har provat att ladda upp några filmer från jobbet. Har lärt mig att det nog hade varit smart med lite sämre kvalitet för de blev hiskeligt stora och tog lång tid att ladda upp! Filmerna är knappt 20 minuter långa men det går att spola 🙂 Första är i princip bara borstning och selning medan film 2 och 3 är uppvärmning, intervaller och nedjoggning.

Frågor och svar kring köpet av hotellet

Några av frågorna har jag hämtat från kloke Lennart Bryntessons blogg. Jag hoppas att ”Bison” och övriga läsare tycker att svaren är till hjälp.

Det finns också en del som jag inte tycker använder riktigt renhåriga argument i debatten. Jag har full förståelse för om man landar i en annan åsikt än vad vi i majoriteten har gjort. Men då vore det också rimligt att argumentera för att vi ska avstå från köpet istället för att lägga orimliga förslag som inte går att genomföra.

Varför vill den politiska majoriteten i Årjängs kommun köpa hotellet?

Redan när hotellet byggdes så var det utifrån att vi i samtliga partier såg ett behov av ett hotell. Utan hotellet förlorar vi en viktig mötesplats för näringslivet och privatpersoner. Vi riskerar även att tappa viktiga evenemang så som V75 på sommaren om vi inte kan erbjuda övernattning. Hotellet är också en viktig motor för resten av besöksnäringen.

Vi ska heller inte sticka under stolen med att nuvarande ägare har varit tydliga med att alternativet inte är fortsatt hotelldrift utan om den här affären inte blir av så blir hotellet flyktingförläggning och det ser vi inte som en önskvärd utveckling.

Hur har man kommit fram till priset på hotellet?

På samma sätt som alla affärer görs har priset på 62 miljoner kommit fram genom förhandlingar mellan kommunen och säljarna.

Varför skiljer priset sig från värderingen?

Det är viktigt att tänka på att värdet baseras på inkomsterna och utgifterna i kalkylen för hotellet och kommunhuset. Om vi har minskade kostnader vilket exempelvis kommunen har i form av lägre ränta så stiger värdet. På samma sätt hade värdet stigit om man istället för att värdera hotellbyggnaden som hotell, hade värderat den som flyktingförläggning då detta innebär högre intäkter.

Varför betalar man inte bara 40 miljoner som byggnaderna är värderade till?

De är helt enkelt inte till salu för det priset. Nuvarande ägare har dels lån på 55 miljoner kronor och dessutom vet de att de kan få ett betydligt högre pris om de säljer som asylboende.

Kommer man bli tvungen att skriva ner värdet på hotellet?

Samtal har förts med revisorerna i ÅBAB och de har accepterat att fastigheterna kan ha ett högre värde för kommunen än för en privat investerare eftersom vi har ett lägre kostnadsläge, framför allt i form av lägre ränta men också lägre avkastningskrav.
I kalkylen har vi också lagt in ett aktieägartillskott till ÅBAB på 10 miljoner kronor. Dock har endast det minskade lånebehovet tagits med i kalkylen. Skulle en direkt nedskrivning trots allt ske på maximalt 10 miljoner så blir alltså kalkylen bättre, inte sämre.

Det blir en stor mellanskillnad mellan köpeskilling och värderat pris. Landar den skulden på kommunalskatten?

Nej, i den kalkyl som ligger till grund för affären belastas inte skattebetalarna framöver. Däremot har kommun redan gjort nedskrivningar av värdet på hotellet med knappt 5,6 miljoner. Det har räknats av från kommunens resultat under tidigare år och har alltså betalats av skattebetalarna.

Kommer invånarnas skattepengar gå till driften av hotellet?

Nej, driften av hotellet ska inte skötas av kommunen utan av en privat entreprenör. Den hyreskostnad som finns i kalkylen är 1,5 miljoner per år. Det har nuvarande hotelldirektören sagt sig vara beredd att betala.

Varför ska investerarna få ett så stort överpris?

Det är inte investerarna som får ett överpris utan största delen går till att betala lånen i Handelsbanken. Varje aktieägare får tillbaka ca 14% av vad de en gång investerade, det vill säga en rejäl förlust. De tre största externa investerarna förlorar 16,6 miljoner på affären, jämfört med nominellt värde på aktierna. Precis på samma sätt har kommunen redan skrivit av nästan 5,6 miljoner.

Finns det risker med affären?

Ja, det finns risker med alla affärer. I den här affären gör vi bedömningen att största risken är att hotellets fasad är i sämre skick än förväntat. Detta undersöks just nu. För övrigt ser vi riskerna med att inte göra affären som långt mycket större. Skola och omsorg skulle få betydande problem att leverera service om vi över en natt skulle få ytterligare några hundra asylsökande där vi ska erbjuda barnomsorg och skola. Lärarbristen är påtaglig redan idag.

Hotellet har inte gått så bra tidigare. Varför skulle det gå bättre nu?

Skillnaden är att kommunen har ett lägre ränteläge och därmed kan hyresnivån sänkas. Ofta görs liknande sänkningar på hotell genom ett antal konkurser innan verksamheten stabiliseras på en lägre kostnadsnivå. Detta sker dock inte i nuvarande situation då ägarna istället kan undvika konkurs genom att starta ett asylboende. I kalkylen har vi lagt oss på en hyresnivå på 1,5 miljoner kronor vilket ur ett historiskt perspektiv bedöms som rimligt. Längre fram ökas hyran i form av ett påslag baserat på hur bra driften går.

Hur mycket klarar en arrendator att betala i hyra för att driften ska gå runt? Och hur lite kan arrendatorn betala innan det blir frågor om att gynna enskilda näringsidkare?

Bedömningen är att hotelldriften i nuläget klarar att bära en hyra på 1,5 miljoner kronor och att detta längre fram kan ökas. Vi gör också bedömningen att detta inte är ett gynnande då vi kan se vad hotellet genererat över tid.

Vad händer om räntan stiger?

Kalkylen är beräknad på en ränta på 1,02% vilket är vad som erbjuds som ett 5-årigt låst lån. Rörlig ränta idag för kommunen ligger på 0,01% så det finns en marginal här. Om räntan stiger ytterligare innebär det en ökad kostnad men för att detta ska ske måste svensk ekonomi gå in i högkonjunktur och då räknar vi också med att hotellet går bättre och genererar större intäkter.

En idé som presenteras är att göra del av hotellet till kontor, fast behöver Årjäng flera kontorsuthyrare? Och hur blir det med konkurrensen?

I kalkylen räknar vi inte med att göra om några rum till kontor men tanken finns som en reservplan om något oförutsett inträffar. I första hand skulle det i så fall vara för att frigöra andra lokaler som kan göras om till lägenheter, inte för att öka utbudet av kontorslokaler i kommunen.

Upprustning och underhåll är alltid en delikat fråga. Kommunhuset kräver en massa pengar i form av ventilation mm. Hotellet däremot är underhållsfritt om jag läser analysen rätt.

Nej, i kalkylen finns dels en investering på 7 miljoner på kommunhuset men också 500 000 kronor till löpande underhåll av de bägge fastigheterna. Dessutom genererar kalkylen ett överskott på drygt 400 000 kronor så underhållskostnaderna kan öka utan att kalkylen spricker.

Går det inte att stoppa en flyktingförläggning i hotellet med kommunala beslut?

Nej, i ett domslut i mark- och miljödomstolen från december slås fast att det inte krävs bygglov eller detaljplaneändring för att göra om ett hotell till asylboende. Därmed kan kommunen inte stoppa det. Vi ser ju också hur exempelvis Sunne tappat 500 hotellbäddar och Dalsland har tappat 4 hotell utan att kommunerna kunnat ingripa.

På allmän begäran: Gästbloggare City Pretty!

Hej igen!

Nu låter husse mig skriva en blogg igen. Ja, det är jag, City Pretty som ska delge er lite sanningar igen. Husse är ju så mesig men jag ska tala om hur det är i stallet jag.

1. Viktigast av allt är att jag är igång och tränar igen. Ja, jag råkade ju få en liten sårskada när vi var på banan i augusti så jag fick vila en stund. Husse säger att halva ytliga böjsenan var av och han är ju veterinär så jag ska inte säga emot men ett sånt liv det blev. Han sydde ihop skiten även om jag inte var särskilt nöjd. Och sedan fick jag inte träna på fyra månader. Fy fasiken alltså. Men som sagt, nu tränar jag igen. Det är kul!

2. Det har flyttat hit en annan häst med tre skötare. Fendi heter hon och hon är helt ok. Hon går i samma hage som mig och Gloria. Däremot så provade jag att pussa lite med tanden på hennes husse och det var visst inte så populärt. Ja, jag har väl testat att sätta mig i respekt hos några till med lite bett och sparkar – man måste väl ändå få försöka! Fast husse är det ingen idé med. Han blir så jäkla sinnig då.

3. Det är ett väldans fjäsk för Bobbery för dagen. Han ska visst ut i nåt de kallar för V75 på lördag. Fattar ingenting jag – han har ju bara ont i halsen hela tiden den där nervösa fjollan. Fast det är klart, senast han startade så vann han ju trots halsinfektion så han är väl inte helt kass. Men husse han bara pratar om bra spår, inte så hårt motstånd och nån som heter Geir Vegard som ska köra. Men en sak har jag räknat ut. Kusken måste vara bra för han lyckades till och med lura min stöniga morsa först över linjen en gång. Det har jag sett på en av tavlorna i selkammaren.

4. Lillfjanten, eller Pysen som människorna kallar honom, har också haft halsinfektion men är frisk nu. Han fick gå 12 intervaller i söndags – jäklar var kul det ska bli när jag också får träna så mycket! Fast husse säger att jag snart ska få gå 4 intervaller i alla fall.

5. Lovelorn, eller storfjanten som vi i tjejhagen kallar honom är också igång och tränar efter sin skada. Min matte grejar jättemycket med honom och det är väldigt bra för då får jag vara lite mer i fred.

6. Gloria och Liljan har varit halt bägge två och är behandlade. Det verkar som alla mina kusiner har ruttna ben. Men jag ska väl inte säga för mycket för då kommer malliga Gloria och talar om att hon minsann sprang in 20 papp i sitt premielopp medan jag stod med ett ihopsytt ben. Ja, ja, ja, vi får väl se vem som har mest på kontot innan vi blir fölmärrar. Jag skulle minsann vränga plånboken på mig själv jag!

Ja det var typ hela gänget. Funderar på hur jag ska lura husse att ge mig mer havre men han kallar mig bara för tjock-Fia och säger att jag klarar mig på hö och bara 1,5 kg havre. Funderar på att ringa och anmäla honom till hästens rätt i samhället. Inte får man väl kalla sina hästar för tjock-Fia?

Gå och dö, jag ska ha hö!

Förlåt, men jag klarar inte att se det som svart eller vitt…

Tänker dra igång bloggen igen. Känner att det finns saker som jag vill uttrycka i lite längre text än bara ett twitterinlägg. Just nu gäller det migrationsfrågan. Kollar jag vad som skrivs i sociala medier så tycks hela Sverige vara delat i två läger. Antingen är det vansinne att regeringen beslutat om åtgärder för att minska flyktingströmmarna till Sverige eller så är det helt rätt och borde skett långt tidigare. Förlåt, men jag klarar inte att se det så kategoriskt!

Låt mig först och främst slå fast att jag tycker Sverige ska ha ett generöst asylmottagande. Men jag står också upp för att vi ska behandla alla människor lika. Dessutom vill jag inte se försämringar av den service som det offentliga ger till invånarna. Och helt plötsligt går inte ekvationen ihop. Man kan inte både ha kakan och äta den.

När vi låg på ett mottagande på knappt 100 000 per år så fixade vi det även om det var väldigt ansträngt i vissa kommuner. Den situationen hade vi löst genom att alla kommuner hjälps åt. Det är inte okej att stormrika kommuner inte tar något ansvar alls.

Men när trycket nu ökade så mycket så krävs det faktiskt att hela Europa delar på uppgiften. Sverige ska självklart ta vår del men det finns faktiskt begränsningar även i vårt fina land. Till yta är det definitivt inte fullt i Sverige. Men våra skolor och våra myndigheter börjar få problem. Och då står vi inför några olika möjligheter. Antingen så tar övriga länder i Europa ett större ansvar och vi drar vårt strå till stacken. Då håller vårt offentliga skyddsnät både för nyanlända och för oss som bott här länge.

Alternativet är ett fortsatt jättestort mottagande men då måste vi välja. När lärarna inte räcker till så får vi antingen säga att de som har ett svenskt pass går först och ges undervisning medan flyktingarna får stå tillbaka. Vi gör skillnad mellan människor vilket för mig är otänkbart. Det andra alternativet är att vi minskar den offentliga servicen till alla. Fler lärarlösa lektioner, längre utredningstider hos polisen, försämrade utredningar på socialen av barn som far illa mm mm. Är vi beredda att ta det?

Jag hatar de åtgärder som regeringen har vidtagit. Jag förstår den förtvivlan som flyktingarna här i Årjäng känner när de får veta att deras anhöriga inte får komma hit. Men vad är alternativet? Jag kan aldrig tänka mig ett samhälle där polisen säger: Ja, du är svensk medborgare så vi utreder övergreppet skyndsamt. Men nej du, du har inte svenskt pass så att du blivit utsatt för sexuellt våld, det kan vi inte prioritera.

Jag tror också det vore katastrofalt för vårt samhälle om socialen, polisen och andra viktiga myndigheter blir så överbelamrade med arbete så att viktiga personärenden inte hinns med. Jag är övertygad om att de flesta svenskar är beredda att bidra och låta en del av våra skattepengar gå till ett generöst mottagande. Men när välfärdssamhället inte längre håller, när barn som far illa inte blir utredda i tid, när brottsoffer inte får tillräckligt stöd av polisen eller när barnen får en massa lärarlösa lektioner i skolan så tror jag vi snarare får en ökad rasism.

Förlåt, men det är inte svart eller vitt!

Då var vi igång igen!

Nu börjar hästarna röra på sig igen och det är kul att få läsa propositioner. Bobbery har gjort sin första start för oss och blev trea på Momarken. Geir Vegard Gundersen serverade honom ett fint lopp i ryggar och han höll farten hela vägen in i mål. Det var en bra prestation efter drygt 7 månaders vila. Efteråt verkar allt bra med honom så vi siktar på ett nytt lopp i mitten av maj. Här är två kanonfina bilder som Kurre var snäll och tog på Momarken:

IMG_8942

IMG_8943

På måndag är det dags för Lovelorn att göra comeback. Precis som på Momarken så är jag upptagen med möten så det blir Anders som kör. Men från ett tråkigt spår 11 över kort distans och första starten på över ett år så är det inga stora förhoppningar. Han får gå med så får vi se om han kan spurta ner några till slut och få en peng.

Lisa har lämnat oss och det kändes tungt men jag tog ju beslutet redan i december eftersom hennes framknän inte höll. Hon var så otroligt lik sin mamma Citygirl – alltid glad och positiv. Men vi har sju otroligt trevliga hästar kvar som jag hoppas ska kunna plocka några segrar under året.

Ännu en tur på egen hand…

Så här såg det ut i stallet igår eftermiddag. Bobbery och Lovelorn skulle ut och gå intervaller:
bobban
Men det blev inte riktigt som planerat. Någon hade tappat ett vaddstycke och bandage nere på järnvägen och någon snäll motionär hade hängt upp det på en buske. Där fladdrade det väldigt otäckt i vinden tyckte 11 år unge Lovelorn som tvärstannade, backade och vände. Tyvärr så var jag och Bobbery i vägen så Daniel åkte ur när gammelman backade rakt in i vår vagn. Så Lovelorn tog sig återigen en tur med vagn på egen hand. Som tur var slutade allt bra. Några hjälpsamma människor fångade in honom på 172:an. Förutom några ytliga småsår på bakbenen så ser det väldigt bra ut. Varken varm eller svullen någonstans.

Så sedan fick Bobbery gå sina intervaller själv och det skötte han fint:
pulsbobbery
Annars så är det många hästar på sjuklistan just nu. Pysen skulle ha startat i torsdags men återhämtade sig dåligt efter Axevalla och tappade vikt. Jag kände att han var för sliten för att fortsätta starta så nu har vi fräschat upp honom och så får han en månad i hagen och morska upp sig igen.

Pretty har fått ganska rejäla harhaser och är halt så idag har jag bränt de. Liljan har fått ett sår på höger bakkota och är halt av det och Röd är ju behandlad i sina framkotor igen. Så utöver Bobbery och Lovelorn är det bara Gloria att köra. Idag försökte vi förklara för henne att hennes husse Tony fått kristallsjukan och är yr så han kommer inte till stallet på ett tag. Yr? Det förstod hon inte riktigt. Kan det vara så här man känner sig då undrade hon?
Gloria

Istrav på lera

Bobbery och Lovelorn var med på Västra Fågelviks istrav igår och jag är jättenöjd med bägge två. Så mycket is fanns det dock inte. Här är ett par bilder:
bobbery02

Lovelorn

Nu ska jag ut till stallet och köra Pysen. Han startade i måndags och gjorde ett okej lopp som sexa. Vi fick andra par utvändigt som sedan blev tredje par men med favoriten i spets och ett tidigt avancemang av nästfavoriten till dödens så blev det inget tempo. Pysen hade nog behövt både tempo och lite längre distans för att vara med där framme mot det här motståndet.

Nu blir det start på torsdag igen. Då är det 3160 meter vilket passar bättre men tyvärr ett par riktigt bra hästar emot. Är han trea, fyra så är jag nöjd!

Det har blivit lite debatt på mitt vaccinationsinlägg och det är ju kul. Företaget vars vaccin jag dissat vill så klart peka på sina fördelar. Synd bara att det görs genom att påstå saker om konkurrenten som faktiskt inget vaccin lever upp till. Men debatt är bra och så får läsarna bilda sig sin egen uppfattning!