Jobb med Bobbery

Körde jobb med Bobbery idag inför söndagens start. Han är pigg och fjantig som en unghäst 🙂 Först tre intervaller med 110 bars tryck på ca 195 i puls och sedan en intervall utan tryck där han landade på 202 (jag säger fel i filmen).

Har provat att ladda upp några filmer från jobbet. Har lärt mig att det nog hade varit smart med lite sämre kvalitet för de blev hiskeligt stora och tog lång tid att ladda upp! Filmerna är knappt 20 minuter långa men det går att spola 🙂 Första är i princip bara borstning och selning medan film 2 och 3 är uppvärmning, intervaller och nedjoggning.

Frågor och svar kring köpet av hotellet

Några av frågorna har jag hämtat från kloke Lennart Bryntessons blogg. Jag hoppas att ”Bison” och övriga läsare tycker att svaren är till hjälp.

Det finns också en del som jag inte tycker använder riktigt renhåriga argument i debatten. Jag har full förståelse för om man landar i en annan åsikt än vad vi i majoriteten har gjort. Men då vore det också rimligt att argumentera för att vi ska avstå från köpet istället för att lägga orimliga förslag som inte går att genomföra.

Varför vill den politiska majoriteten i Årjängs kommun köpa hotellet?

Redan när hotellet byggdes så var det utifrån att vi i samtliga partier såg ett behov av ett hotell. Utan hotellet förlorar vi en viktig mötesplats för näringslivet och privatpersoner. Vi riskerar även att tappa viktiga evenemang så som V75 på sommaren om vi inte kan erbjuda övernattning. Hotellet är också en viktig motor för resten av besöksnäringen.

Vi ska heller inte sticka under stolen med att nuvarande ägare har varit tydliga med att alternativet inte är fortsatt hotelldrift utan om den här affären inte blir av så blir hotellet flyktingförläggning och det ser vi inte som en önskvärd utveckling.

Hur har man kommit fram till priset på hotellet?

På samma sätt som alla affärer görs har priset på 62 miljoner kommit fram genom förhandlingar mellan kommunen och säljarna.

Varför skiljer priset sig från värderingen?

Det är viktigt att tänka på att värdet baseras på inkomsterna och utgifterna i kalkylen för hotellet och kommunhuset. Om vi har minskade kostnader vilket exempelvis kommunen har i form av lägre ränta så stiger värdet. På samma sätt hade värdet stigit om man istället för att värdera hotellbyggnaden som hotell, hade värderat den som flyktingförläggning då detta innebär högre intäkter.

Varför betalar man inte bara 40 miljoner som byggnaderna är värderade till?

De är helt enkelt inte till salu för det priset. Nuvarande ägare har dels lån på 55 miljoner kronor och dessutom vet de att de kan få ett betydligt högre pris om de säljer som asylboende.

Kommer man bli tvungen att skriva ner värdet på hotellet?

Samtal har förts med revisorerna i ÅBAB och de har accepterat att fastigheterna kan ha ett högre värde för kommunen än för en privat investerare eftersom vi har ett lägre kostnadsläge, framför allt i form av lägre ränta men också lägre avkastningskrav.
I kalkylen har vi också lagt in ett aktieägartillskott till ÅBAB på 10 miljoner kronor. Dock har endast det minskade lånebehovet tagits med i kalkylen. Skulle en direkt nedskrivning trots allt ske på maximalt 10 miljoner så blir alltså kalkylen bättre, inte sämre.

Det blir en stor mellanskillnad mellan köpeskilling och värderat pris. Landar den skulden på kommunalskatten?

Nej, i den kalkyl som ligger till grund för affären belastas inte skattebetalarna framöver. Däremot har kommun redan gjort nedskrivningar av värdet på hotellet med knappt 5,6 miljoner. Det har räknats av från kommunens resultat under tidigare år och har alltså betalats av skattebetalarna.

Kommer invånarnas skattepengar gå till driften av hotellet?

Nej, driften av hotellet ska inte skötas av kommunen utan av en privat entreprenör. Den hyreskostnad som finns i kalkylen är 1,5 miljoner per år. Det har nuvarande hotelldirektören sagt sig vara beredd att betala.

Varför ska investerarna få ett så stort överpris?

Det är inte investerarna som får ett överpris utan största delen går till att betala lånen i Handelsbanken. Varje aktieägare får tillbaka ca 14% av vad de en gång investerade, det vill säga en rejäl förlust. De tre största externa investerarna förlorar 16,6 miljoner på affären, jämfört med nominellt värde på aktierna. Precis på samma sätt har kommunen redan skrivit av nästan 5,6 miljoner.

Finns det risker med affären?

Ja, det finns risker med alla affärer. I den här affären gör vi bedömningen att största risken är att hotellets fasad är i sämre skick än förväntat. Detta undersöks just nu. För övrigt ser vi riskerna med att inte göra affären som långt mycket större. Skola och omsorg skulle få betydande problem att leverera service om vi över en natt skulle få ytterligare några hundra asylsökande där vi ska erbjuda barnomsorg och skola. Lärarbristen är påtaglig redan idag.

Hotellet har inte gått så bra tidigare. Varför skulle det gå bättre nu?

Skillnaden är att kommunen har ett lägre ränteläge och därmed kan hyresnivån sänkas. Ofta görs liknande sänkningar på hotell genom ett antal konkurser innan verksamheten stabiliseras på en lägre kostnadsnivå. Detta sker dock inte i nuvarande situation då ägarna istället kan undvika konkurs genom att starta ett asylboende. I kalkylen har vi lagt oss på en hyresnivå på 1,5 miljoner kronor vilket ur ett historiskt perspektiv bedöms som rimligt. Längre fram ökas hyran i form av ett påslag baserat på hur bra driften går.

Hur mycket klarar en arrendator att betala i hyra för att driften ska gå runt? Och hur lite kan arrendatorn betala innan det blir frågor om att gynna enskilda näringsidkare?

Bedömningen är att hotelldriften i nuläget klarar att bära en hyra på 1,5 miljoner kronor och att detta längre fram kan ökas. Vi gör också bedömningen att detta inte är ett gynnande då vi kan se vad hotellet genererat över tid.

Vad händer om räntan stiger?

Kalkylen är beräknad på en ränta på 1,02% vilket är vad som erbjuds som ett 5-årigt låst lån. Rörlig ränta idag för kommunen ligger på 0,01% så det finns en marginal här. Om räntan stiger ytterligare innebär det en ökad kostnad men för att detta ska ske måste svensk ekonomi gå in i högkonjunktur och då räknar vi också med att hotellet går bättre och genererar större intäkter.

En idé som presenteras är att göra del av hotellet till kontor, fast behöver Årjäng flera kontorsuthyrare? Och hur blir det med konkurrensen?

I kalkylen räknar vi inte med att göra om några rum till kontor men tanken finns som en reservplan om något oförutsett inträffar. I första hand skulle det i så fall vara för att frigöra andra lokaler som kan göras om till lägenheter, inte för att öka utbudet av kontorslokaler i kommunen.

Upprustning och underhåll är alltid en delikat fråga. Kommunhuset kräver en massa pengar i form av ventilation mm. Hotellet däremot är underhållsfritt om jag läser analysen rätt.

Nej, i kalkylen finns dels en investering på 7 miljoner på kommunhuset men också 500 000 kronor till löpande underhåll av de bägge fastigheterna. Dessutom genererar kalkylen ett överskott på drygt 400 000 kronor så underhållskostnaderna kan öka utan att kalkylen spricker.

Går det inte att stoppa en flyktingförläggning i hotellet med kommunala beslut?

Nej, i ett domslut i mark- och miljödomstolen från december slås fast att det inte krävs bygglov eller detaljplaneändring för att göra om ett hotell till asylboende. Därmed kan kommunen inte stoppa det. Vi ser ju också hur exempelvis Sunne tappat 500 hotellbäddar och Dalsland har tappat 4 hotell utan att kommunerna kunnat ingripa.

Förlåt, men jag klarar inte att se det som svart eller vitt…

Tänker dra igång bloggen igen. Känner att det finns saker som jag vill uttrycka i lite längre text än bara ett twitterinlägg. Just nu gäller det migrationsfrågan. Kollar jag vad som skrivs i sociala medier så tycks hela Sverige vara delat i två läger. Antingen är det vansinne att regeringen beslutat om åtgärder för att minska flyktingströmmarna till Sverige eller så är det helt rätt och borde skett långt tidigare. Förlåt, men jag klarar inte att se det så kategoriskt!

Låt mig först och främst slå fast att jag tycker Sverige ska ha ett generöst asylmottagande. Men jag står också upp för att vi ska behandla alla människor lika. Dessutom vill jag inte se försämringar av den service som det offentliga ger till invånarna. Och helt plötsligt går inte ekvationen ihop. Man kan inte både ha kakan och äta den.

När vi låg på ett mottagande på knappt 100 000 per år så fixade vi det även om det var väldigt ansträngt i vissa kommuner. Den situationen hade vi löst genom att alla kommuner hjälps åt. Det är inte okej att stormrika kommuner inte tar något ansvar alls.

Men när trycket nu ökade så mycket så krävs det faktiskt att hela Europa delar på uppgiften. Sverige ska självklart ta vår del men det finns faktiskt begränsningar även i vårt fina land. Till yta är det definitivt inte fullt i Sverige. Men våra skolor och våra myndigheter börjar få problem. Och då står vi inför några olika möjligheter. Antingen så tar övriga länder i Europa ett större ansvar och vi drar vårt strå till stacken. Då håller vårt offentliga skyddsnät både för nyanlända och för oss som bott här länge.

Alternativet är ett fortsatt jättestort mottagande men då måste vi välja. När lärarna inte räcker till så får vi antingen säga att de som har ett svenskt pass går först och ges undervisning medan flyktingarna får stå tillbaka. Vi gör skillnad mellan människor vilket för mig är otänkbart. Det andra alternativet är att vi minskar den offentliga servicen till alla. Fler lärarlösa lektioner, längre utredningstider hos polisen, försämrade utredningar på socialen av barn som far illa mm mm. Är vi beredda att ta det?

Jag hatar de åtgärder som regeringen har vidtagit. Jag förstår den förtvivlan som flyktingarna här i Årjäng känner när de får veta att deras anhöriga inte får komma hit. Men vad är alternativet? Jag kan aldrig tänka mig ett samhälle där polisen säger: Ja, du är svensk medborgare så vi utreder övergreppet skyndsamt. Men nej du, du har inte svenskt pass så att du blivit utsatt för sexuellt våld, det kan vi inte prioritera.

Jag tror också det vore katastrofalt för vårt samhälle om socialen, polisen och andra viktiga myndigheter blir så överbelamrade med arbete så att viktiga personärenden inte hinns med. Jag är övertygad om att de flesta svenskar är beredda att bidra och låta en del av våra skattepengar gå till ett generöst mottagande. Men när välfärdssamhället inte längre håller, när barn som far illa inte blir utredda i tid, när brottsoffer inte får tillräckligt stöd av polisen eller när barnen får en massa lärarlösa lektioner i skolan så tror jag vi snarare får en ökad rasism.

Förlåt, men det är inte svart eller vitt!

Ännu en tur på egen hand…

Så här såg det ut i stallet igår eftermiddag. Bobbery och Lovelorn skulle ut och gå intervaller:
bobban
Men det blev inte riktigt som planerat. Någon hade tappat ett vaddstycke och bandage nere på järnvägen och någon snäll motionär hade hängt upp det på en buske. Där fladdrade det väldigt otäckt i vinden tyckte 11 år unge Lovelorn som tvärstannade, backade och vände. Tyvärr så var jag och Bobbery i vägen så Daniel åkte ur när gammelman backade rakt in i vår vagn. Så Lovelorn tog sig återigen en tur med vagn på egen hand. Som tur var slutade allt bra. Några hjälpsamma människor fångade in honom på 172:an. Förutom några ytliga småsår på bakbenen så ser det väldigt bra ut. Varken varm eller svullen någonstans.

Så sedan fick Bobbery gå sina intervaller själv och det skötte han fint:
pulsbobbery
Annars så är det många hästar på sjuklistan just nu. Pysen skulle ha startat i torsdags men återhämtade sig dåligt efter Axevalla och tappade vikt. Jag kände att han var för sliten för att fortsätta starta så nu har vi fräschat upp honom och så får han en månad i hagen och morska upp sig igen.

Pretty har fått ganska rejäla harhaser och är halt så idag har jag bränt de. Liljan har fått ett sår på höger bakkota och är halt av det och Röd är ju behandlad i sina framkotor igen. Så utöver Bobbery och Lovelorn är det bara Gloria att köra. Idag försökte vi förklara för henne att hennes husse Tony fått kristallsjukan och är yr så han kommer inte till stallet på ett tag. Yr? Det förstod hon inte riktigt. Kan det vara så här man känner sig då undrade hon?
Gloria

Puls

Tänkte kommentera lite kring pulsmätning. Vi kör ju nästan varje tur med pulsmätare. Först två bilder på Pretty och Gloria. De två nyblivna 2-åringarna gick tillsammans igår och då kan man ju jämföra deras puls. Inte för att det säger så mycket om vem som kommer att bli bäst för det är individuellt. Men man kan exempelvis lära sig vem som ligger högst i puls och anpassa körningen därefter. Det blir då lite lugnare för den andre hästen men man har åtminstone inte kört för tufft för någon av dem.

Vidare kan man relatera pulsen till farten. Skulle pulsmätaren krångla någon gång så vet man på ett ungefär hur fort man ska köra. Vad man också lär sig när man kör mycket med pulsmätare är att inte underskatta vare sig tungt underlag eller backar – särskilt på de yngre otränade hästarna har det mycket större betydelse än vad man tror.

Det bruna fältet indikerar höjd över havet – där ser man alltså om man kör på plant underlag eller i en backe. Den blåa kurvan är farten och den röda är pulsen.

Först ligger Prettys pulskurva och sedan Glorias:
Pretty
Gloria

Vi försöker ligga mellan 150 och 160 i puls. Pretty är väldigt vaken av sig och därför drar hennes puls iväg över 160 rätt som det är. Typiskt unghästar som ser ”faror” överallt. Gloria ligger ungefär 5 pulsslag lägre än Pretty. Däremot ser hennes kurva väldigt konstig ut och har en del avbrott. Det beror på att jag inte kommer överens med det nya pulsbandet. De har gjort om det och jag får inte riktigt bra kontakt. Vet inte vad det beror på.

Som ni ser så kör vi också en kortare speed där farten ökar ganska markant (från ca 2.50/3.00 till ca 2.00/2.10). Här drar så klart pulsen iväg men det är bara en kort bit (ca 250 meter) för att de ska få öva koordination och teknik.

Även Bobbery gick jobb igår. Han fick gå 4 intervaller på puls 195 och hans kurva ser ut så här:
Bobbery

Det är hans andra intervalljobb här och därför kör jag bara 4 stycken än så länge men det ska snart öka. Han har nämligen inga problem alls med den här träningsdosen. Blåser inte när han kommer in och återhämtar sig fort. Vi brukar mäta återhämtningen i procent över 10 minuter från det att de kommer in i stallet igen. Kollar vi på det här jobbet med Bobbery så har han 82 strax efter att vi kommer in och 54 efter 10 minuter. Det är en låg puls och en återhämtning på 34%. Nästa jobb för hans del så kommer jag att lägga till tryck på tryckvagnen och därefter kommer vi öka antalet intervall upp till 8.

En annan intressant grej med Bobbery är att han springer väldigt snett i vagnen i lågt tempo men känns jättefin när man ökar farten. Självklart funderar man på vilken betydelse det har när man har en ny häst. Men som tur är så hade han ju underbara Emma som skötare på Lökene så jag skickade ett meddelande till henne och frågade och svaret var att sådan har han alltid varit. Så det bryr jag mig inte så mycket om. Han får träna på nu och sedan kanske det kan vara läge för genomgång både av mig som veterinär och av någon equiterapeut längre fram.

Pysen gick ett banjobb idag och jag hade tänkt visa även hans pulskurva men tyvärr så låg inte bandet stilla så i andra heatet fick vi inga värden. Men han återhämtade sig lite klent efter ett 23-jobb. Jag hoppas att det beror på vaccineringen. För här hemma har han känt jättestark och fin i jobben före detta. Ikväll blev det en rejäl grillning med lasern – en trashanks bäste vän! 5400 joule fördelat på 6 leder. I morgon tar vi musklerna.
laser