Blodprov

Lovade ju att skriva lite om blodprover. Det här kommer bara att handla om blodprov för att kolla infektioner. Jag kommer alltså inte gå in på muskelvärden och annat som kan mätas med hjälp av blodprov.

Nummer 1 för mig är att jag vill ha flera värden: Hb = hemoglobin, Hkt = hematokrit, Leukocyter = vita blodkroppar, Diff = de olika sorterna av vita blodkroppar. De olika vita blodkropparna är neutrofiler, lymfocyter, basofiler, eosinofiler och monocyter. Neutrofilerna delas ofta in i segmentkärniga och stavkärniga. Det betyder att listan i slutändan ofta ser ut så här:

Hb
Hkt
Leu
Seg
Stav
Lymf
Bas
Eos
Mono

Vad gäller blodplättarna, trombocyterna, så är de ointressant när det gäller vanliga infektioner hos hästar.

Nu måste vi också prata lite om hur hästen och blodkropparna fungerar. Förenklat så är de röda blodkropparna som vi mäter med Hb och Hkt ansvariga för att transportera ut syre i kroppen och de vita blodkropparna ansvariga för att bekämpa infektioner. Hästen har en stor reserv av blodkroppar i sin mjälte som den kan släppa ut i blodomloppet vid behov. Det gör hästen exempelvis när den ska springa riktigt fort. Även vid stress så släpper hästen ut dessa blodkroppar för att göra sig beredd för att fly. Hos vissa hästar räcker en så enkel sak som utfodring för att de ska bli lite på tårna och släppa ut blodkroppar från mjälten. Därför vill jag alltid ha ett värde på både röda och vita blodkroppar. Om exempelvis hästen har höga värden på de vita blodkropparna men även höga värden på de röda så kan det alltså vara så att hästen släppt ut celler från mjälten och inte alls är sjuk trots det höga värdet av vita blodkroppar. Att ta blodprov och bara analysera antalet vita blodkroppar är därför att lura sig själv – man har ingen aning om orsaken till att det ser ut som det gör.

Vid en infektion så stiger antalet vita blodkroppar – de ska ju bekämpa infektionen. Om det är en svår infektion som kroppen inte klarar att bekämpa tillräckligt fort så förbrukas blodkropparna och ibland klarar inte kroppen att producera nya tillräckligt fort. Det betyder att både höga och låga värden av vita blodkroppar är ett tecken på infektion. Men återigen – det måste ställas i relation till de röda. Låga värden kan ju också bero på blodbrist. Då blir både de röda och de vita låga. Ett annat tecken på en långvarig eller svår infektion är att antalet stavkärniga neutrofiler ökar. Detta är nämligen omogna neutrofiler som egentligen inte ska ut i blodomloppet förrän de mognat klart och blivit segmentkärniga. Men är det kris så tillämpar kroppen ”barnarbete” 😉

Detta gör att även hur diffen ser ut har betydelse för om vi har en infektion eller inte. Följande saker tittar jag på:
– Förhållandet mellan neutrofiler och lymfocyter – om det finns mer än dubbelt så många av den ena sorten jämfört med den andra är något fel.
– Andelen monocyter får inte vara för hög.
– Höga eosinofiler indikerar allergi eller parasitproblem.

Vad gäller absoluta värden så måste man veta att alla olika analysapparater skiljer sig åt. Man kan aldrig jämföra ett blodprov från ett lab med ett prov som är analyserat på ett annat lab. Apparaterna fungerar helt enkelt olika och på en apparat kanske en häst får 8,0 i vita medan samma prov analyserat på ett annat lab ger 9,2 för samma parameter. Därför krävs det att man får analyserat ett antal prover på samma lab för att kunna vara säker på sin sak.

Dessutom har många lab referensvärden som är väldigt väl tilltagna. Vi måste tänka på att det är högpresterande elitidrotts-hästar vi har med att göra. Om jag har en liten infektion i kroppen som bara ger ett litet utslag på blodprov så kan jag ändå gå till jobbet. Det kanske känns lite tyngre den dagen men jag klarar arbetsuppgifterna. Skulle jag däremot springa ett lopp så skulle den lilla infektionen vara nog för att jag inte skulle lyckas särskilt väl. Eller ja, jag skulle ju inte lyckas i alla fall eftersom jag är totalt otränad men ni fattar vad jag menar… Utifrån detta så måste travarna bedömas hårdare än exempelvis en ridhäst.

Jag skickar alla mina prover till laboratoriet på smådjurskliniken på Färjestad och använder mig då av följande gränsvärden:
Hb 120-160
Hkt 30-40
Vita 6-8 (kallblod 5,5-8)
Seg 40-60
Lymf 30-60
Stav – enstaka
Bas – enstaka men egentligen ointressanta
Eos 0-5
Mono 0-2

Hoppas att det inte blev alltför invecklat…

Hela stallet på sjuklistan

Det känns som hela stallet står på sjuklistan för dagen. Vi startade Pysen i onsdags och han var inte sig själv. Ett blodprov igår visade att han har en infektion och nu får han vila i 14 dagar innan vi tar ett nytt prov. Tänkte att jag ska försöka få ihop ett inlägg lite senare om blodprov och hur jag läser dem…

Hela stallet:
– Pysen har höga monocyter och får vila
– Axel har fått vila ett tag nu och står utan skor. Får komma igång som sällskap till Lisa snart
– Lisa är behandlad två gånger och ska börja träna till veckan
– Töla blev stel och kantig efter premieloppet och får ta det lugnt en månad innan vi tränar vidare
– Liljan har fått en smäll på hasspetsen och hela hasen är dubbelt så stor som vanligt
– Li är nyopererad och står på box
– De enda som är friska är Tippan och Citygirl – de två fölmärrarna.